Ubicació temporal

Provisionalment es farà l’activitat a l’espai esportiu Les Carolines de Martorell.

Dilluns i Dimecres

Un dia a la setmana 65€/mes. Dos dies a la setmana 120€/mes. Mes de setembre 50%. Les classes es faran coincidint amb el calendari escolar de la població.

Dimarts i Dijous

Un dia a la setmana 65€/mes. Dos dies a la setmana 120€/mes. Mes de setembre 50%. Les classes es faran coincidint amb el calendari escolar de la població.